Daco 4388580   MJU png
<

สำนักงานสีเขียว

Green Office

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

--->

การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว
กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 • หมวด1

  การกำหนดนโยบายวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  Read more
 • หมวด2

  การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

  Read more
 • หมวด3

  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

  Read more
 • หมวด4

  การจัดการของเสีย

  Read more
 • หมวด5

  สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

  Read more
 • หมวด6

  การจัดซื้อและจัดจ้าง

  Read more

ข่าวกิจกรรม

อบรมการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัยเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว

อบรมการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัยเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว

อบรมการเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัยเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว ปี2567

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว(Green Office)

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว(Green Office)

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office)

Read more

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี2567

Read more

BannerFontGreen66

สื่อรณรงค์สำนักงานสีเขียว (Green Office)

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 1

การลดขยะด้วยแนวคิด3Rs

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 2

10 วิธีในการประหยัดน้ำ

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 3

เรื่องที่ 3

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 4

เรื่องที่ 4

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 5

เรื่องที่ 5

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 7

เรื่องที่ 7

รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่

รายละเอียด ...

สื่อรณรงค์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 1

เว็บไซต์ฉลากเขียว

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 2

แอพเดียวเขียวทั่วไป (Green Card Application)

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 4

เรื่องที่ 4

ฐานข้อมูลโรงแรมไทย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 5

เรื่องที่ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 6

เรื่องที่ 6

แหล่งความรู้สีเขียว

รายละเอียด ...

 • หน้าแรก

คลิปวีดิโอรณรงค์ สำนักงานสีเขียว(Green Office)

เรื่องที่ 1

5 วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในสำนักงาน

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 2

วิธีประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด ...

เรื่องที่ 3

อันตรายควันบุหรี่ที่คุณยังไม่รู้

รายละเอียด ...

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400