Daco 4388580   MJU png

353554มาตรการอนุรักษ์พลังงานของสำนักวิจัยฯ

1. มาตรการประหยัดพลังงาน *เป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 5

คลิปวิดีโอ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานของสำนักวิจัยฯ

2022 09 29 11 00 58

1.มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
1.1 เครื่องปรับอากาศ
         1) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
         2) เครื่องปรับอากาศ ควรเป็นเครื่องปรับอากาศแบบประเหยัดไฟเบอร์ 520220920 1612261
         3) ช่วงเวลาเปิด–ปิดเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
1.1.2 พื้นที่สํานักงาน เปิดและปิดตามความเหมาะสมในการเข้าทํางาน โดยพิจารณาจากจํานวนบุคลากรที่ทํางานอยู่ในขณะนั้นหากสามารถใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศได้ให้เปิดพัดลมแทน
1.1.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทํางานเกิน 1 ชั่วโมง ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
1.1.4 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
          1) มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําปี
          2) ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 1 ครั้ง/เดือน และล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน
          3) การลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
20220907 125153                - ปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
                - ใช้ผ้าม่าน หรือมูลี่ป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักมากเกินไป
                - ไม่วางสิ่งของใดๆ ขวางกันทางลม เข้า – ออก ของเครื่องปรับอากาศ
1.2 เครื่องฟอกอากาศ
20220920 1614071          1) เปิดเครื่องฟอกอากาศทุกวัน
          2) ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 1 ครั้ง/เดือน
1.3 การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
          1) เปิดไฟฟ้าห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานเท่านั้น353554
          2) ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครั้งหากไม่ใช้งาน และปิดไฟทุกดวงที่ไม่จำเป็น
          3) ปิดไฟฟ้าระหว่างหยุดพักกลางวัน (12.00-13.00 น.) ยกเว้นมีผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน เปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น
          4) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นชนิด LED
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
          1) เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตั้งโปรแกรมพักเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นโหมด Sleep หรือ Hibernate
          2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
          3) ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันกรณีอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกัน
          4) ปิดเครื่องพิมพ์(Printer) เมื่อเลิกใช้งาน
          5) ปิดจอคอมพิวเตอร์เวลาพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)
1.5 เครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่อง Printer ชนิด All in One) printerall1
          1) ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
          2) ใช้ที่กรองฝุ่นผงที่ช่องระบายฝุ่นหมึกพิมพ์
1.6 ตู้เย็น
          1) ลดการนําอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ในตู้เย็น
          2) ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จําเป็น เพราะค่าไฟฟ้าจะเพิ่มตามจํานวนครั้งของการเปิดตู้เย็น
          3) เลิกเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานานๆ
          4) ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก
          5) อย่าตั้งตู้เย็นใกล้เตาไฟหรือหม้อหุงข้าว หรือถูกแสงอาทิตย์โดยตรง เพราะจะทําให้ตู้เย็นระบายความร้อนไม่ดี สิ้นเปลืองไฟ
   20220922 152856       6) ควรตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม ควรตั้งอุณหภูมิในตู้เย็น 3-6 องศาเซลเซียส และในช่องแช่แข็งระหว่าง ลบ 15-18 องศาเซลเซียส ถ้าตั้งไว้เย็นกว่าที่กําหนด 1 องศาเซลเซียส จะสิ้นเปลืองไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
          7) หมั่นละลายน้ําแข็งอย่าให่้น้ําแข็งเกาะในช่องน้ําแข็งมากเกินไป โดยกดปุ่มละลายน้ำแข็งหรือดึงปลั๊กออกจนน้ําแข็งละลายหมด
          8) ควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังทั้งด้านหลัง และด้านข้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้การระบายความร้อนดีขึ้น ประหยัดไฟได้ร้อยละ 3
          9) ตรวจสอบยางขอบประตูอย่างสม่ำเสมอ
1.7 กระติกน้ำร้อน
          1) ไม่ควรใส่น้ำเกินกว่าที่ต้องใช้
          2) ถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้
          3) ไม่ควรนำน้ำเย็นไปต้มทันที
          4) อย่าให้มีตะกันเกาะด้านในของตัวกระติก เพราะสิ้นเปลืองไฟฟ้า
          5) หมั่นตรวจดูสายไฟและขั้วปลั๊กอยู่เสมอ
          6) เลือกซื้อกระติกชนิดที่มีฉนวนกันความร้อน

w52. มาตรการประหยัดน้ำ
          2.1 ตรวจสอบการรั่วของโถสุขภัณฑ์ หากมีการรั่วซึมรีบซ่อมแซมทันที วิธีทดสอบง่ายๆ เช่น โถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ให้หยดสีผสมอาหารสีฟ้าลงไปด้านหลังโถตรงที่เก็บน้ำสำหรับกดชักโครก ทิ้งไว้สักพัก หากกลับมาดูแล้วพบว่ามีน้ำสีฟ้าหยดออกมาจากตัวโถ แปลว่ามีการรั่วซึม
          2.2 ใช้น้ำเหลือจากการใช้งานอื่นๆ เช่น น้ำล้างจาน น้ำซักผ้า นำมาใช้รดน้ำต้นไม้แทนการเปิดน้ำสะอาดจากก๊อกมารดต้นไม้ ทำให้ช่วย “ประหยัดน้ำ”
          2.3 รินน้ำให้พอดี เวลารินน้ำดื่มใส่แก้ว ให้รินน้ำแต่พอดีและดื่มให้หมดแก้ว แต่ถ้าหากดื่มน้ำไม่หมด ก็อย่าทิ้ง ให้นำไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้ หรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดฝุ่นตามจุดต่างๆ ในบ้าน เป็นต้น
          2.4 เช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน  เวลาล้างจานมีเทคนิคการประหยัดน้ำ นั่นคือ ให้เช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน เพื่อลดปริมาณน้ำในขณะล้างจานไม่ให้สิ้นเปลือง วิธีนี้ช่วยให้ล้างจานได้สะอาดกว่าเดิม และใช้น้ำน้อยกว่าเดิมด้วย และอย่าใช้น้ำยาล้างจานมากเกินไป เพราะยิ่งน้ำยาล้างจานมีความเข้มข้นมากก็ยิ่งต้องใช้น้ำมากขึ้นในการล้างให้สะอาดหมดจด
          2.5 ใช้ก๊อกน้ำแบบไหลเอื่อย ติดตั้งหัวก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำหรือไหลเอื่อย (Low-flow) เพื่อลดปริมาณการไหลของน้ำให้น้อยลงเวลาใช้ ซึ่งสามารถเปิดน้ำชะล้างทำความสะอาดได้ดีเหมือนเดิม

พิมพ์

logogreen1

 

 

กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Copyright © 2024 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.

qrcode

 

 


ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1. https://maejo.link/?L=5GHb
2. E-mail: raemju@gmail.com
ผู้รับเรื่อง: นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
โทร.0 5387 3400