ติดต่อ
ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
สันทราย
เชียงใหม่
50290
THAILAND
โทรศัพท์:
0 5387 3400
โทรสาร:
0 5387 3402
ข้อมูลอื่น ๆ:

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้