พืชผัก
กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์  แม่โจ้ 70 ปี

กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ แม่โจ้ 70 ปี

ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์1

ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1

ถั่วแขกสีม่วง สิรินธร เบอร์1

ถั่วแขกสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1

มะเขือพวงไร้หนาม พันธุ์นิรมิตร 1.

มะเขือพวงไร้หนาม พันธุ์นิรมิตร 1.

มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้

มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้

ถั่วฝักยาวลายเสือ จักรพันธ์ เบอร์ 1

ถั่วฝักยาวลายเสือ จักรพันธ์ เบอร์ 1

ถั่วแขก

ถั่วแขก

พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์1

พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1

มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์

มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์

Top