ชื่อพันธุ์

มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้

ชื่อสามัญ

Eggplant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum melongena L

ผู้พัฒนาพันธุ์

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

หน่วยงาน

สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้

วงศ์ SOLANACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

เป็นมะเขือเปราะที่มีทรงพุ่มขนาดเล็กโดยมีความสูงเมื่อออกดอกแรกประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่มประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร อายุการออกดอกประมาณ 30 วัน หลังย้ายปลูก ลักษณะดอกสีขาว เป็นช่อที่ซอกใบ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 40 – 45 วัน หลังย้ายปลูก ผลมีลักษณะกลมสีขาวทั้งผล ขนาดเล็กพอคำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของผลประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร จำนวนผลต่อกิโลกรัม ประมาณ 250 ผล สามารถทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นระยะเวลานานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้เหมาะในการใช้รับประทานสด เนื่องจากมีรสชาติอร่อย และมีความกรอบ หรือจะใช้เป็นส่วนประกอบในแกงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการปลูกเป็นพืชสวนครัวหรือไม้ประกอบได้ด้วย เนื่องจากมีทรงพุ่ม การออกดอกและผลที่สวยงาม

รูปเพิ่มเติม

  • mapo1
  • mapo2
  • mapo3
  • mapo4

Share this

Update

วันอังคาร, 12 สิงหาคม 2557
Top