พันธุ์พืชกลุ่มพืชสวน

ไม้ดอกไม้ประดับ (36)

พืชกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ดอกไม้ประดับ

กล้วยไม้ (23), ปทุมมา (8), ชวนชม (1), หน้าวัว (2)

พืชผัก (9)

พันธุ์พืชในกลุ่มพืชผัก
พืชผัก

ไม้ผล (88)

พันธุ์พืชในกลุ่มไม้ผล
ไม้ผล

ลำไย (26), มะม่วง (14), มะนาว (4), ลิ้นจี่ (5), กล้วย (26), ส้ม (1), น้อยหน่า (7), ชมพู่ (1), ฝรั่ง (1), มะกอก (1), มะกรูด (1), เสาวรส (1)

Top