ไม้ดอกไม้ประดับ

กล้วยไม้ (23)

พืชในกลุ่มกล้วยไม้
กล้วยไม้

เอื้อง (8), ช้าง (8)

ปทุมมา (8)

ปทุมมา
ปทุมมา

ชวนชม (1)

พืชกลุ่มชวนชม
ชวนชม

หน้าวัว (2)

พืชในกลุ่มหน้าวัว
หน้าวัว
เบญจมาศ

เบญจมาศ

เบญจมาศกระถาง

เบญจมาศกระถาง

Top