ชื่อพันธุ์

เบญจมาศกระถาง

ชื่อสามัญ

Chrysanthemum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendranthemum grandifflora

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
เบญจมาศกระถาง

วงศ์ Anacardiaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวๆตามซอกใบและปลายกิ่ง ริ้วประดับมักเรียงเป็นรูปถ้วย กลีบดอกมักเป็นหลอดทั้งหมด หรือเป็นรูปรางน้ำ เรียงเบียดกันหนาแน่น เมื่อดอกบานเต็มที่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วฟุต มีหลายสีตามที่กล่าวข้างต้น เวลามีดอกดกจะดูสวยงามน่ารักมาก ดอกออกเมื่อต้นมีอายุ 2-3 เดือน "ผล" รูปแบนมีสัน มีเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ปักชำกิ่ง และหน่อ

แหล่งที่มา/ประวัติ

มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นและจีนในปัจจุบันที่ปลูกเป็นการค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

รูปภาพเพิ่มเติม

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Share this

Update

วันพฤหัสบดี, 04 กันยายน 2557
Top