ชื่อพันธุ์

ถั่วแขกสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1

ชื่อสามัญ

ถั่วแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phaseolus vulgaris L.

ผู้พัฒนาพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ และคณะ
ถั่วแขกสีม่วง สิรินธร เบอร์1

วงศ์ FABACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ลักษณะเป็นถั่วแขกที่ได้จากการผสมระหว่าง ถั่วแขกพันธุ์เลื้อยสีเขียว กับถั่วแขกพันธุ์พุ่มเตี้ยฝักสีม่วง จนได้พันธุ์ที่มีลักษณะเป็นถั่วแขกพันธุ์เลื้อยฝักสีม่วง

แหล่งที่มา/ประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงพระราชทานชื่อถั่วแขกสีม่วง “ถั่วแขกสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1” ผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ และคณะ 

รูปเพิ่มเติม

  • 1
  • 2
  • 3

Share this

Update

วันอังคาร, 12 สิงหาคม 2557
Top