สุกร
Large White

ลาร์จไวท์

Landrace

แลนด์เรซ

Doroc Jerse

ดูร็อคเจอร์ซี่

Pietrain

เปียแตรง

Two-blood hybrid

สองสายเลือด แลนเรด+ลาร์จไวท์

Three-blood hybrid

สามสายเลือด ดูร็อก+( แลนเรด+ลาร์จไวท์)

Three-blood hybrid2

สามสายเลือด ( แลนเรด+ลาร์จไวท์)+เปียแตรง

Top