ชื่อพันธุ์

สองสายเลือด แลนเรด+ลาร์จไวท์

ชื่อสามัญ

Two-blood hybrid

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sus scrofa domesticus

วงศ์

Suidae

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายไพศาล โพธินาม

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
Two-blood hybrid

ลักษณะประจำพันธุ์

เลี้ยงง่าย โตเร็วและแข็งแรงกว่าสุกรพันธุ์แท้ เลี้ยงจนอายุประมาณ 6 เดือน และน้ำหนักได้ตามความต้องการของตลาด

รูปเพิ่มเติม

  • Two-blood1
  • Two-blood2
  • Two-blood3

Share this

Update

วันอังคาร, 09 กันยายน 2557
Top