ชื่อพันธุ์

สามสายเลือด ดูร็อก+( แลนเรด+ลาร์จไวท์)

ชื่อสามัญ

Three-blood hybrid

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sus scrofa domesticus

วงศ์

Suidae

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายไพศาล โพธินาม

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
Three-blood hybrid

ลักษณะประจำพันธุ์

เลี้ยงง่าย โตเร็วและแข็งแรงกว่าสุกรพันธุ์แท้ เลี้ยงจนอายุประมาณ 6 เดือน และน้ำหนักได้ตามความต้องการของตลาด

รูปเพิ่มเติม

  • hybrid1
  • hybrid2
  • hybrid3
  • hybrid4

Share this

Update

วันอังคาร, 09 กันยายน 2557
Top