ชื่อพันธุ์

รองเท้านารี สไปเซเรียนั่ม "แม่โจ้ 75 ปี"

ชื่อสามัญ

Paphiopedilum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paphiopedilum spicerianum

ผู้พัฒนาพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
รองเท้านารี สไปเซเรียนั่ม

วงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ลำต้นสูง 3.5 เซนติเมตร ก้านช่อยาว 22.5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 4.5 เซนติเมตร ขนาดดอก 7x7 เซนติเมตร กลีบดอก 4.7x3.8 เซนติเมตร กลีบใน 0.7x3.2 เซนติเมตร ปากกว้าง 2.8 เซนติเมตร ปากยาว 3.3 เซนติเมตร

แหล่งที่มา/ประวัติ

เป็นกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์แท้ เกิดจากการผสมพันธุ์ในปี พ.ศ. 2548 และนำฝักไปเพาะในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนำออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสม จนกระทั่งออกดอก ได้นำเข้าประกวดในงานกล้วยไม้ประจำปี พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดลพบุรี และได้ขอเกียรตินิยมจากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เกียรตินิยมระดับ AM/RHT ระดับคะแนน 80.25 คะแนน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

พื้นที่แนะนำ

มีการกระจายพันธุ์ในพม่าและทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 600-1,300 เมตร ชอบอากาศเย็น และความชื้นในอากาศสูง ปลูกเลี้ยงง่าย

วันที่รับรองพันธุ์

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปเพิ่มเติม

  • 1
  • 2
  • 3

Share this

Update

วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
Top