ชื่อพันธุ์

รองเท้านารีสไปเซเรียนั่ม "แม่โจ้ 80 ปี"

ชื่อสามัญ

Paphiopedilum spicerianum "Maejo 80 Years"

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paphiopedilum  spicerianum

วงศ์

Orchidaceae

ผู้ปรับปรงพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
รองเท้านารีสไปเซเรียนั่ม

ลักษณะประจำพันธุ์

ลำต้นสูง 4 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 25 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 5 เซนติเมตร ขนาดดอก 9x8 เซนติเมตร ขนาดกลีบดอกบน 5x5 เซนติเมตร ขนาดกลีบดอกใน 0.8x4 เซนติเมตร ความกว้างปาก 3 เซนติเมตร ความยาวปาก 4 เซนติเมตร

แหล่งที่มา/ประวัติ

เป็นรองเท้านารีพันธุ์แท้ที่เกิดจากรองเท้านารีสไปเซเรียนั่ม แม่โจ้ 75 ปี ผสมกับรองเท้านารีสไปเซเรียนั่มพันธุ์แท้ด้วยกัน และนำฝักไปเพาะในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วนำออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสมจนกระทั่งออกดอก และได้นำเข้าประกวดในงานกล้วยไม้ประจำปี พ.ศ. 2559 และได้เกียรตินิยมระดับ AM/RHT ระดับคะแนน 84.95 จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พื้นที่แนะนำ

ในสภาพธรรมชาติมีการกระจายพันธุ์ในพม่า และทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 600-1300 เมตร เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและการออกดอกได้ดี

ข้อจำกัด

พื้นที่ปลูกเลี้ยงไม่เหมาะสมในสภาพที่ร้อนจัด และอ่อนแอต่อไรแดงและเพลี้ยไฟ ที่เป็นแมลงศัตรูพืช

วันที่รับรองพันธุ์

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ สวนสัตว์ลพบุรี โดยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปเพิ่มเติม

  • 130960 13
    1
  • 130960 14
    2
  • 130960 15
    3

Share this

Update

วันพุธ, 13 กันยายน 2560
Top