ชื่อพันธุ์

มะม่วงโชคอนันต์

ชื่อสามัญ

 Mango 

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangiferaindica

ผู้รวบรวมพันธุ์

อาจารย์ ดร.วรินทร์ สุทนต์

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มะม่วงโชคอนันต์

วงศ์ Anacardiaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางผลัดใบ สูงประมาณ 8-15 เมตร เส้นรอบวงของต้น 80-200 ซม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือคล้ายเจดีย์ต่ำแตกกิ่งก้านสาขา เปลือกของลำต้นสีน้ำตาลเทาหรือเทาปนดำ แตกระแหงเป็นร่องเล็กๆรูปทรงผล กลมรี ผิวผลสุกเป็นสีเหลือง น้ำหนักผล 250 – 350 กรัม/ผล เนื้อสีเหลือง มีเส้นใยมาก รสหวานหอม

Share this

Update

วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 542
Top