ช่องทางการติดต่อสอบถาม

fblogo

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 0 5387 3429  และ   0  5387  3420

 

สำหรับผู้ดูแลระบบ


พิมพ์