ชื่อพันธุ์

ถั่วลิสง MJU2

ชื่อสามัญ

Groundnut

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arachis hypogaea L.

ผู้พัฒนาพันธุ์

รศ.ดร.ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์

หน่วยงาน

สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ถั่วลิสง MJU2

วงศ์ Papilionaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ราก ระบบรากเป็นแบบรากแก้ว ประกอบด้วย รากแก้ว ที่เจริญมาจากแรดิเคิล มีรากแขนง เจริญออกจากรากแก้วบริเวณรากมีปม เกิดจากแบคทีเรียไรโซเบียมเข้าไปอาศัยอยู่

ลำต้น เป็นไม้เนื้ออ่อน มีความสูง 15-70เซนติเมตรลำต้นเป็นแบบตั้งตรง ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขมากกิ่งก้านเจริญไปในแนวตั้ง

ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบ มีใบย่อย 2 คู่ เกิดสลับกันบนข้อของลำต้น รูปร่างใบย่อยเป็นรูปไข่ ขอบใบย่อยเรียบ ที่โคนก้านใบ มีหูใบ 2 อัน ลักษณะใบกลมรีและยาว

ช่อดอกและดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยว สีเหลือง ฐานของก้านดอกมี bract 1 อัน และ bracteole 2 อัน ดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงมีส่วนฐานเชื่อมติดกัน กลีบดอกที่มีส่วนฐานเชื่อมติดกัน  กลีบ ได้แก่ กลีบขนาดใหญ่ 1 กลีบ  กลีบขนาดกลางที่อยู่ด้านข้าง 2 กลีบ และกลีบขนาดเล็ก 2 กลีบ  ก้านเกสรตัวผู้ที่รวมกัน เป็นท่อยาวเล็ก ๆ คล้ายก้านดอก เรียกว่า hypanthium ส่วนเกสรตัวเมีย อยู่เหนือ hypanthium ตรงฐาน hypanthium มีก้านเกสรตัวเมียยาว เจริญผ่าน hypanthium จากรังไข่ ฐานของรังไข่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ intercalary meristem ที่ให้กำเนิด peg หรือ gynophore

ผลและเมล็ด ผลเป็นแบบ legume เรียกทั่วไปว่าฝักประกอบด้วย เปลือกหุ้มฝักแข็งและเปราะ เยื่อหุ้มเมล็ดบาง มีสีม่วง

ลักษณะทางเกษตรศาสตร์

ให้ผลผลิตสดประมาณ 650 กก./ไร
ผลผลิตแห้งประมาณ 320 กก./ไร่
ผลผลิตสูงอายุเก็บเกี่ยว 120-130 วัน
ขนาดฝักโตเมล็ดใหญ่ทนราสนิมและใบจุด
น้ำหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 60 กรัม

แหล่งที่มา/ประวัติ

ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่คัดเลือกได้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงซึ่งได้ดำเนินกาต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 20 ปี ตั้งแต่ สร้างลูกผสมชั่วแรกในปี พ ศ 2520 จาก 10 สายพันธุ์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ กอบด้วยIsrael L. 136, Tarapoto, Pl 337394, PI 109839, PI 337409,DHT 200, Tifon 8, Geogia 199-20, N -C 2 และ Shulamit ซึ่งพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศไทย และมีลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์

ข้อจำกัด

ต้องเก็บเกี่ยวทันทีหากฝนตกตอนช่วงใกล้เก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการงอกคาฝักเมล็ดไม่มีการพักตัว

รูปภาพเพิ่มเติม

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Share this

Update

วันอังคาร, 12 สิงหาคม 2557
Top